Στην επίσημη παρουσίαση του Yvoire στη Ελλάδα, με τον ομιλητή Dr. Salvatore Piero Fundarò – Plastic Surgeon, τον κο Αλέξη Δημόπουλο της CAIPharmaceuticals και τον αγαπητό συνάδελφο Dr. Λευτέρη Δημητραδιού.