Προφίλ

Περί Πλαστικής Χειρουργικής

Η Πλαστική Χειρουργική είναι μία ειδικότητα της χειρουργικής που σκοπό έχει να βελτιώσει ή να επανορθώσει τις μορφολογικές ατέλειες, οι οποίες είτε υπάρχουν εκ γενετής είτε είναι αποτέλεσμα ηλικιακής φθοράς, τραύματος, ασθένειας κ.λ.π. Ο όρος Πλαστική προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «πλάθω» που σημαίνει «μορφοποιώ , διαμορφώνω».
Η Πλαστική Χειρουργική χωρίζεται σε δύο μέρη, την Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική και την Αισθητική Πλαστική Χειρουργική. Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική έχει σαν στόχο την αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών ή άλλων βλαβών, οι οποίες προήλθαν από τραύματα, εγκαύματα,εκτομές όγκων, κατακλίσεις κ.λ.π.
Η Αισθητική Πλαστική Χειρουργική έχει καθαρά καλλωπιστικό χαρακτήρα όπως την απόδοση της αρμονίας στις αναλογίες του προσώπου ή του σώματος του ανθρώπου καθώς και την βελτίωση και την εξάλειψη των ατελειών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό άμεσα στην ψυχική ισορροπία του ατόμου, καθώς του ανεβάζει κατακόρυφα την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό.

Καινοτόμος τεχνική ανόρθωσης γλουτών

Πείτε μας την επιθυμία σας.

Θα θέλατε να δείτε τον εαυτό σας με ένα πιο νεανικό πρόσωπο, να βελτιώνατε κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου σας ή ακόμα και να διαμορφώνατε το σωμα σας κάνοντάς το πιο ελκυστικό;

Επαναστατική μέθοδος ανώδυνης ανόρθωσης γλουτών

Επικοινωνία

ΙΑΤΡΕΙΟ

Σουηδίας 62, Κολωνάκι Αθήνα
210 7236857 - 6932 437180
sc@drchalkitis.com